Lotte - Margarete

Бүйлс /Almond/ болон газрын самартай зөөлөн жигнэмэг 

Тус бүрдээ ууттай савлагдсан.

Бүтээгдэхүүний хэмжээ:264гр / 396гр

Хайрцаг дахь тоо:12ш / 8ш

Ангилал:Хүнсний бүтээгдэхүүн

Бренд:

Kangaroo
Actz
Kodomo
Life
Daisy
Hosen
Ace
Pringles
Lotte
French
Dawn
Classic
Popular
Ok
Anita
Harmony
Pigeon
Harmony Classic
Lervia