lotte

Шоколадтай печень
Lotte Binch шоколадтай печень
Chic choc шоколадтай зөөлөн жигнэмэг
Chic choc шоколадтай зөөлөн жигнэмэг
Custard бялуунцар 138гр
Custard бялуунцар 138гр
Custard бялуунцар 276гр
Custard бялуунцар 276гр
Kancho хүүхдийн жигнэмэг 54гр
Kancho хүүхдийн жигнэмэг 54гр
Kancho хүүхдийн жигнэмэг молокотой 54гр
Kancho хүүхдийн жигнэмэг молокотой 54гр
Custard бялуунцар 253гр
Custard бялуунцар 253гр
Margaret зөөлөн жигнэмэг
Margaret зөөлөн жигнэмэг
Lotte Binch шоколадтай печень
Lotte Binch шоколадтай печень
Margaret зөөлөн жигнэмэг
Margaret зөөлөн жигнэмэг
Lотте Funzel шоколадтай шагшуур 600гр
Lотте Funzel шоколадтай шагшуур 600гр
Margaret зөөлөн жигнэмэг 396гр
Margaret зөөлөн жигнэмэг 396гр
Cereal өрмөнцөр 89гр
Cereal өрмөнцөр 89гр
Kancho хүүхдийн жигнэмэг 95гр
Kancho хүүхдийн жигнэмэг 95гр

lotte

Зөөлөн жигнэмэг
- Энгийн
- Зөөлөн
Тус бүрдээ ууттай савлагдсан.
Бүтээгдэхүүний хэмжээ:90гр
Хайрцаг дахь тоо:20ш
Category

Амттан, Хүнс